Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 16004 (20x42x8) Không Nắp – Vòn Bi bạc đạn cầu