Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 16005 (25x47x8) Không Nắp – Vòn Bi bạc đạn cầu