Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 16006 (30x55x9) Không Nắp – Vòn Bi bạc đạn cầu