Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 16007 (35x62x9) Không Nắp – Vòn Bi bạc đạn cầu