Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 16008 (40x68x9) Không Nắp – Vòn Bi bạc đạn cầu